Έγκριση μετακίνησης Προέδρου

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 57/2017 Απόφαση Δ.Σ. πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.