Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για εργοταξιακή χρήση στην «SICAP Α.Τ.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.