Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση της υπ’ αριθμ. 55/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λέρου στην «ΑΝΑΜΑΡ Αστυπάλαια Ι.Κ.Ε.»” στον Σούσκα Ηλία του Γρηγορίου, έναντι ποσού 59,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.