Αρχεία ανά ημέρα: 7 Απριλίου 2017

Έγκριση δαπανών και ψήφιση πολυετών υποχρεώσεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση δαπανών και ψήφιση πολυετών υποχρεώσεων

Ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2017

Ψήφιση πιστώσεων έτους 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψήφιση πιστώσεων έτους 2017

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών έτους 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών έτους 2017