Αρχεία ανά ημέρα: 10 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Σύνταξη Σ.Α.Λ. Λειψών και αναθεώρηση Α.Α.Λ. Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Σύνταξη Σ.Α.Λ. Λειψών και αναθεώρηση Α.Α.Λ. Πάτμου»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας “Σύνταξη Σ.Α.Λ. Λειψών και αναθεώρηση Α.Α.Λ. Πάτμου”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας “Σύνταξη Σ.Α.Λ. Λειψών και αναθεώρηση Α.Α.Λ. Πάτμου”

Απόρριψη προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόρριψη προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου”

Απόδοση προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί εκδιδομένων εισιτήριων επιβατών και οχημάτων έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόδοση προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί εκδιδομένων εισιτήριων επιβατών και οχημάτων έτους 2016