Αρχεία ανά ημέρα: 12 Αυγούστου 2019

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γαμπιεράκη Σώζοντα του Γεωργίου, έναντι ποσού 523,25€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γαμπιεράκη Σώζοντα του Γεωργίου, έναντι ποσού 523,25€ πλέον του Φ.Π.Α.