Αρχεία ανά ημέρα: 23 Αυγούστου 2019

Ορισμός χρηστών της Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός χρηστών της Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών

Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και κατεπείγοντος χαρακτήρα θεμάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και κατεπείγοντος χαρακτήρα θεμάτων