Αρχεία ανά ημέρα: 4 Μαΐου 2020

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 507/24-03-2020 αίτησης του Πορευόπουλου Αθανασίου του Κωνσταντίνου περί καθορισμού θέσης ελλιμενισμού του Ε/Γ-Τ/Ρ «Ωκεανός» (Τ.Π. 128) στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 507/24-03-2020 αίτησης του Πορευόπουλου Αθανασίου του Κωνσταντίνου περί καθορισμού θέσης ελλιμενισμού του Ε/Γ-Τ/Ρ «Ωκεανός» (Τ.Π. 128) στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Αποδοχή αιτήματος του Δήμου Πάτμου περί απομάκρυνσης των υπόγειων κάδων από το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποδοχή αιτήματος του Δήμου Πάτμου περί απομάκρυνσης των υπόγειων κάδων από το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διακήρυξης νέου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με προαιρετική εμπορική χρήση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διακήρυξης νέου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με προαιρετική εμπορική χρήση

Καθορισμός τμήματος του λιμένα Σκάλας Πάτμου που διατίθεται για τον ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός τμήματος του λιμένα Σκάλας Πάτμου που διατίθεται για τον ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών