Αρχεία ανά ημέρα: 12 Μαΐου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών σήμανσης στην «ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»), έναντι ποσού 265,50€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών σήμανσης στην «ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»), έναντι ποσού 265,50€ πλέον του Φ.Π.Α.