Αρχεία ανά ημέρα: 2 Μαρτίου 2023

Εξέταση του από 21-12-2022 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 26-09-2022 έως και 25-11-2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση του από 21-12-2022 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 26-09-2022 έως και 25-11-2022

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, για το έτος 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, για το έτος 2023