Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και καπεπείγοντος χαρακτήρα θέματος

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 9/2019 Απόφαση Δ.Σ., πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.