Απόδοση προμήθειας ναυτικού πράκτορα επί τελών επιβατών και οχημάτων

Για να δείτε την υπ΄αριθμ. 64/2019 Απόφαση Δ.Σ., πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.