Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από δεξαμενές αποθήκευσης του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

Δημοσιεύθηκε στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.