Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αγκυρίων για την τοποθέτηση δέστρας στο λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “Σιπσέιφ Εξοπλισμός Πλοίων Ε.Π.Ε.”, έναντι ποσού 1.400,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.