Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στην “ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» έναντι ποσού 94,50€ πλέον του Φ.Π.Α.»

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.