Καθορισμός ενεργειών της Υπηρεσίας μας επί της υπ’ αριθμ. 588/21-10-2021 Πράξης επιβολής προστίμου της Δ.Ο.Υ. Κω

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.