Έγκριση τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού προϋπολογισμού και διενέργειας της υπηρεσίας: “Λογιστική Υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.