Απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού του ιδιοκτήτη του εκάστοτε σκάφους που επιχειρεί σε ασκήσεις αντιρρύπανσης ή σε πραγματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και του ιδιοκτήτη γερανοφόρου οχήματος που εξυπηρετεί τις ως άνω περιστάσεις

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.