Αρχεία ανά ημέρα: 3 Ιουνίου 2020

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 7ου Πρακτικού έτους 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 7ου Πρακτικού έτους 2020

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου της Υπηρεσίας μας στην Ομάδα Σχεδίασης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου της Υπηρεσίας μας στην Ομάδα Σχεδίασης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες»

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά την συζήτηση της με αριθμό καταχώρισης ΠΡ 1/04-01-2016 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατ’ αυτού

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά την συζήτηση της με αριθμό καταχώρισης ΠΡ 1/04-01-2016 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατ’ αυτού