Αρχεία ανά ημέρα: 5 Ιουνίου 2020

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντιγράφων τεχνικών σχεδίων στην “Σδράλια Α. και Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 57,48€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντιγράφων τεχνικών σχεδίων στην “Σδράλια Α. και Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 57,48€ πλέον του Φ.Π.Α.

Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και κατεπείγοντος χαρακτήρα θεμάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πραγματοποίησης κατεπείγουσας συνεδρίασης και κατεπείγοντος χαρακτήρα θεμάτων

Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 715/07-05-2020 αίτησης του Ηλιού Ελευθερίου του Σπύρου, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 83/2019 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 715/07-05-2020 αίτησης του Ηλιού Ελευθερίου του Σπύρου, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 83/2019 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας