Αρχεία ανά ημέρα: 22 Ιουνίου 2020

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 921/05-06-2020 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών – αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και του υπ’ αριθμ. 1004/12-06-2020 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς, στα πλαίσια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του υπ’ αριθμ. 921/05-06-2020 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών – αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και του υπ’ αριθμ. 1004/12-06-2020 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς, στα πλαίσια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Καθαριότητα Λιμένα Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 30-03-2020 έως και 29-05-2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Καθαριότητα Λιμένα Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 30-03-2020 έως και 29-05-2020

Λήψη Απόφασης περί του τρόπου λειτουργίας των pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λήψη Απόφασης περί του τρόπου λειτουργίας των pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων στον Συμεωνίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου, έναντι ποσού 469,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων στον Συμεωνίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου, έναντι ποσού 469,00€ πλέον του Φ.Π.Α.