Αρχεία ανά ημέρα: 24 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας αισθητήρων για ανυψούμενη μπάρα ελέγχου εισόδου οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας αισθητήρων για ανυψούμενη μπάρα ελέγχου εισόδου οχημάτων

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αισθητήρων για ανυψούμενη μπάρα ελέγχου εισόδου οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αισθητήρων για ανυψούμενη μπάρα ελέγχου εισόδου οχημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για τα αποχωρητήρια του λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για τα αποχωρητήρια του λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εξοπλισμού αποχωρητηρίων λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εξοπλισμού αποχωρητηρίων λιμένα Σκάλας Πάτμου