Αρχεία ανά ημέρα: 14 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας μας και ιδιώτη κατόχου λυματοφόρου οχήματος, για την παραλαβή υγρών λυμάτων από σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας μας και ιδιώτη κατόχου λυματοφόρου οχήματος, για την παραλαβή υγρών λυμάτων από σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού” στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήμος & Σία Ε.Ε.” (εφημερίδα “Σταθμός στην Ενημέρωση”), έναντι ποσού 68,38€ πλέον του Φ.Π.Α. (17%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού” στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήμος & Σία Ε.Ε.” (εφημερίδα “Σταθμός στην Ενημέρωση”), έναντι ποσού 68,38€ πλέον του Φ.Π.Α. (17%)

Απόφαση μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόφαση μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας