Περί διοικητικής αποβολής της εκμεταλλεύτριας του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.