Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.