Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθμ. 78/2020 Απόφασης Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας” στην “ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.” (εφημερίδα “Η Ροδιακή”), έναντι ποσού 28,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.