Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.