Καθορισμός ενεργειών της Υπηρεσίας μας κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α1177/2021 Απόφασης του Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (μεταβατική έδρα Ρόδου)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός ενεργειών της Υπηρεσίας μας κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α1177/2021 Απόφασης του Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (μεταβατική έδρα Ρόδου)

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022