Αρχεία ανά ημέρα: 15 Φεβρουαρίου 2021

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για εργοταξιακή χρήση στην «SICAP Α.Τ.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για εργοταξιακή χρήση στην «SICAP Α.Τ.Ε.»

1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους