Αρχεία ανά ημέρα: 10 Νοεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡOY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Καθορισμός Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθμ. 97/2021 Απόφασης Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας” στον Αθανασίου Δαμιανό του Βασιλείου (εφημερίδα “Δημοκρατική της Ρόδου”), έναντι ποσού 96,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθμ. 97/2021 Απόφασης Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας” στον Αθανασίου Δαμιανό του Βασιλείου (εφημερίδα “Δημοκρατική της Ρόδου”), έναντι ποσού 96,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)