Αρχεία ανά ημέρα: 1 Νοεμβρίου 2021

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση δικογράφου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου” στον Τριχά Ν. Παναγιώτη, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση δικογράφου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου” στον Τριχά Ν. Παναγιώτη, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.