Αρχεία ανά ημέρα: 11 Νοεμβρίου 2021

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού” στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήμος & Σία Ε.Ε.” (εφημερίδα “Σταθμός στην Ενημέρωση”), έναντι ποσού 56,45€ πλέον του Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού” στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήμος & Σία Ε.Ε.” (εφημερίδα “Σταθμός στην Ενημέρωση”), έναντι ποσού 56,45€ πλέον του Φ.Π.Α. (24%)

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθμ. 96/2021 Απόφασης Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας” στην “ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ” (εφημερίδα “Η Ροδιακή”), έναντι ποσού 20,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθμ. 96/2021 Απόφασης Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας” στην “ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ” (εφημερίδα “Η Ροδιακή”), έναντι ποσού 20,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)