Αρχεία ανά ημέρα: 24 Νοεμβρίου 2021

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προστατευτικών καλυμμάτων για τα πίλλαρς και τις πυροσβεστικές φωλιές του λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Γαμπιεράκη Παντελή του Δημητρίου, έναντι ποσού 777,10€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προστατευτικών καλυμμάτων για τα πίλλαρς και τις πυροσβεστικές φωλιές του λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Γαμπιεράκη Παντελή του Δημητρίου, έναντι ποσού 777,10€ πλέον του Φ.Π.Α.