Αρχεία ανά ημέρα: 20 Ιανουαρίου 2023

Βεβαίωση οφειλής ποσού 188,39€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 188,39€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Βεβαίωση οφειλής ποσού 365,82€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 365,82€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Βεβαίωση οφειλής ποσού 38,63€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 38,63€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Βεβαίωση οφειλής ποσού 43,52€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 43,52€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»